Biblioteka Narodowa uruchomiła nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku

Biblioteka Narodowa uruchomiła nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku

Nabór wniosków do Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 będzie trwać do 16 sierpnia 2021 roku. Budżet Priorytetu na rok 2021 wynosi 26 mln zł.

 

Kryteria i zasady rozdziału środków oraz podział dotacji dla poszczególnych województw, przygotowane przez dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z Zespołem Sterującym do spraw Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, zostały zatwierdzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego w dniu 2 sierpnia 2021 roku.

 

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (Kierunek interwencji 1.1.)  jest kontynuacją i rozwinięciem działań Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Oprócz dotychczasowego zakresu udzielania wsparcia finansowego na zakup publikacji, w edycji NPRCz 2.0 w latach 2021-2025 środki z budżetu państwa mogą być wydatkowane przez biblioteki publiczne również na zakup usług zdalnego dostępu do książek w formie e-booków, audiobooków czy synchrobooków. Łączna kwota wsparcia w ciągu 5 lat programu wyniesie ponad 160 mln zł.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biblioteki Narodowej.