Uroczyste otwarcie Bibliostacji Pobiedziska

01.09.2023
W piątek 1 września 2023 r. odbyło się otwarcie nowej siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego (Fot. Tomasz Chmielewski)
W piątek 1 września 2023 r. odbyło się otwarcie nowej siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego, która od teraz będzie znana jako Bibliostacja Pobiedziska. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. Operatorem priorytetu jest Instytut Książki.  

W uroczystości otwarcia – obok władz lokalnych i dyrektor biblioteki Małgorzaty Halber – uczestniczyło wielu znakomitych gości. Przemówili m.in. Jadwiga Emilewicz, pełniąca funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, znany historyk prof. Waldemar Łazuga, a także dwójka pisarzy: Emilia Kiereś i Marcin Mortka. W otwarciu Bibliostacji Pobiedziska uczestniczył także dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

„Z zewnątrz – zabytkowe, pamiętające przeszłość mury dworca. Wewnątrz – nowoczesna biblioteka, która przyjazną atmosferą zachęca do odwiedzin, a przy tym oferuje użytkownikom moc atrakcji. Wśród nich – oczywiście oprócz bogatych zbiorów – znajdziemy także dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców zajęcia edukacyjne i kulturalne, a także efektowne dodatki, takie jak studio nagrań. Słowem: mamy do czynienia z biblioteką na miarę XXI wieku” – napisał Dariusz Jaworski w napisanym na tę okazję liście gratulacyjnym.

Liczące 425 m2 wnętrze budynku zabytkowego dworca kolejowego w Pobiedziskach zostało wynajęte Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego na mocy umowy zawartej ze spółką PKP Nieruchomości. Następnie, dzięki wspólnemu działaniu władz samorządowych i dyrektor Biblioteki, zabezpieczono fundusze z gminnego budżetu i złożono wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. W 2022 roku wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu można było zrealizować inwestycję o wartości przekraczającej 1,7 miliona złotych, z czego ponad 1 milion złotych przekazano bibliotece w Pobiedziskach w ramach „Infrastruktury bibliotek”.

Projekt adaptacji zabytkowego dworca na potrzeby siedziby głównej biblioteki powstał w pracowni Piotra Drojeckiego. Następnie – po konsultacjach z mieszkańcami, współpracy z firmą Future Labs i pracownią architektoniczną Biedermann-Wide – projekt otrzymał swój ostateczny kształt.

W nowej wersji siedziba główna biblioteki w Pobiedziskach posiada wypożyczalnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czytelnię, multimedialną scenę z trybuną, przestrzeń przeznaczoną dla dzieci z rodzicami, strefę seniora, strefę Wi-Fi, stanowiska komputerowe z dostępem do drukarki, a także specjalną salę warsztatowa i „Laboratorium przyszłości” ze studiem nagrań. Przed Bibliostacją Pobiedziska stanie także dostępny przez całą dobę książkomat. Biblioteka została także wyposażona w windę oraz pętle indukcyjną dla niedosłyszących, co zwiększy jej dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Ważnym elementem wystroju biblioteki jest także odniesienie się do dziejów Ziemi Pobiedziskiej. W przestrzeni biblioteki pojawiły się grafiki z wizerunkami ważnych osobistości związanych z Pobiedziskami oraz gabloty z artefaktami.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% z budżetu państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i bieżących działań z nim związanych można znaleźć pod adresem: https://nprcz.pl oraz w mediach społecznościowych:

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).