Rozstrzygnięcie odwołań od II naboru Infrastruktury bibliotek

Rozstrzygnięcie odwołań od wyników II naboru wniosków Infrastruktury bibliotek

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołana od wyników II naboru wniosków w ramach Priorytetu 2. Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie otrzymało 16 bibliotek. 

 

Wyniki odwołań można znaleźć pod tym linkiem:

Wyniki odwołań

 

Działania Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 koncentrują się Priorytecie 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, a więc na wzmocnieniu potencjału bibliotek publicznych przez inwestycje w ich infrastrukturę. Z perspektywy gmin wiejskich, a także mniejszych ośrodków i średniej wielkości miast, gdzie dostęp do wysokiej jakości usług bibliotecznych bywa wciąż ograniczony, maksymalizacja potencjału bibliotek w życiu lokalnych społeczności to szczególnie ważne zadanie. Priorytet służy:

  • dostosowaniu infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów,
  • zwiększeniu atrakcyjności świadczonych usług (szczególnie przez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie),
  • stworzeniu w bibliotekach odpowiednich warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców.

O dofinansowanie (od 500 000,00 zł do 2 250 000,00 zł) mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury, a także gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne. Środki można przeznaczyć na budowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację biblioteki, wraz z jej wyposażeniem. Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0 biblioteki publiczne, zarówno w mniejszych miejscowościach, jak w i miastach do 100 tys. mieszkańców, będą miały szansę wzmocnić swój potencjał, umocnić się w roli miejsc przyjaznych odbiorcom i nowoczesnych centrów życia kulturalnego lokalnych społeczności.

 

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez  Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.