Spotkanie online dla beneficjentów 2. naboru w ramach infrastruktury bibliotek

Spotkanie online dla beneficjentów 2. naboru Infrastruktury Bibliotek

 

14 czerwca Instytut Książki zorganizował spotkanie online dla beneficjentów rozstrzygniętego niedawno 2. naboru wniosków zorganizowanego w ramach K.I. 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Swój udział w spotkaniu zgłosiło prawie 60 uczestników – przedstawicielki i przedstawiciele bibliotek, w tym specjaliści od finansów i księgowości, a także pracownice i pracownicy urzędów, a nawet wójtowie i burmistrzowie.

 

 

W trakcie półtoragodzinnego spotkania uczestnicy mieli szansę zapoznać się z prezentacją dotyczącą m.in.:

 

  •  przypomnienia podstawowych reguł konkursu;
  •  przedstawienia zasad przekazywania transz dofinansowania;
  •  zapoznania się z obowiązkami informacyjnymi, jakie muszą realizować beneficjenci;
  •  sposobami rozwiązywania najpopularniejszych trudności związanych z realizacją zadań.

 

W czasie spotkania zachęcono także do korzystania z informacji zamieszczonych na stronie nprcz.pl – szczególnie do pobrania księgi znaku NPRCz.

 

Spotkanie było także szansą na zadawanie pytań i wzajemne podzielenie się spostrzeżeniami czy doświadczeniami. Udało się odpowiedzieć na wiele pojawiających się wątpliwości, m.in. o wydzielenie w bibliotece przestrzeni do pracy z dziećmi i seniorami, o możliwość zmian w kosztorysie, o realizację zadania przez inwestora zastępczego.

 

W czasie spotkania padła także propozycja zorganizowania szkolenia poświęconego rozliczeniom projektów realizowanych w ramach „Infrastruktury bibliotek” – takie spotkania odbędą się na pewno, Instytut Książki już teraz zaprasza na nie chętnych beneficjentów!

 

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

 

Program „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025, w ramach którego realizowane są różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

 

 

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez  Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.