Sprawozdanie z Priorytetu 3 / 2022

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0 w 2022 roku 

Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

 

Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, mają jeszcze czas do końca grudnia na realizację zaplanowanych zakupów.

 

Część działań promujących czytelnictwo będą mogły być kontynuowane do końca roku szkolnego 2022/2023.

Organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych.

 

Do 15 stycznia 2023 roku wojewodowie będą czekali na sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0.

Razem z tabelą sprawozdawczą (odrębną dla Kierunku interwencji 3.1. i Kierunku interwencji 3.2.) należy przekazać wojewodom wypełnione tabele monitoringowe na potrzeby ewaluacji NPRCz 2.0. (także z podziałem na kierunki interwencji).

 

Tabele monitoringowe są przygotowane w programie Excel. Składają się z trzech części:

 

  • dane z wniosków
  • dane z umów
  • dane sprawozdawcze

 

Dla danych sprawozdawczych została opracowana instrukcja, która ułatwi wypełnienie tabeli:

Instrukcja do pobrania