Znamy wyniki II naboru do programu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” NPRCz 2.0

Prawie 79 mln zł dla 47 bibliotek – znamy wyniki II naboru do programu dotacyjnego „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” NPRCz 2.0

 

Aż 47 bibliotek publicznych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę prawie 79 milionów złotych
w ramach II naboru wniosków do priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” Narodowego Programu Rozwoju Czzytelnictwa 2.0. Przyznane
środkiw wysokości od 500 tys. zł do 2 mln 250 tys. zł – pozwolą na realizację projektów obejmujących zakup nowoczesnego wyposażenia, adaptację lub modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego, budowę nowych oraz przebudowę lub remont już istniejących placówek.

 

Łącznie ze środkami samorządowymi budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-25 wynosi 1 miliard 100 tys. zł. Istotnym elementem programu jest finansowanie budowy, rozbudowy, jak również remontów gminnych bibliotek. Nową bibliotekę budujemy tutaj w Milanówku, ale tego rodzaju inwestycje w tym roku zostaną zrealizowane na terenie całej Polski – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej poświęconej rozstrzygnięciu konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, która odbyła się 23 maja 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku.

 

W poprzednim okresie udało się nam zrealizować ponad 200 inwestycji, co umożliwiło bibliotekom wejście w XXI wiek. W obecnym okresie finansowania, czyli w kolejnych pięciu latach, które obejmuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, przeznaczymy na realizację inwestycji bibliotecznych prawie 300 mln zł. Tu, w Milanówku budujemy nową bibliotekę, ale takich inwestycji w całej Polsce będzie w tym roku 47 – zwrócił uwagę minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

 

Wicepremier podkreślił, że w realizacji programu ważną rolę odgrywa współpraca z samorządami, która polega na wzajemnej inspiracji. Zaznaczył, że wspólna budowa infrastruktury bibliotecznej jest niezwykle potrzebna.

 

Bardzo się cieszymy, że państwo polskie jest obecne przy realizacji tego typu inwestycji. Jestem przekonany, że w kolejnych pięciu latach ich liczba wzrośnie. (…). Warto przypomnieć, że Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa obejmuje cztery obszary wsparcia. Wśród nich znajduje się także zakup nowości czytelniczych – zwrócił uwagę szef resortu kultury.

 

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

 

Program „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025, w ramach którego realizowane są różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

 

W bieżącej edycji w procedurze konkursowej złożonych zostało ponad 100 wniosków. Łączna wartość oczekiwanego wsparcia wyniosła ponad 150 mln złotych. Dotacje uzyskało 47 placówek. Dzięki temu możliwa będzie m.in. budowa biblioteki w Orzeszu, Henrykowie, Redzie, Buku i Świerklańcu, modernizacja zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej, a także budowa biblioteki w Milanówku. Dofinansowania, zgodnie z regulaminem, zostały przyznane w kwotach od 500 tys. zł do 2 mln 250 tys. złotych. Pozostałą część, wynoszącą minimum 15-35% inwestycji, zapewnia samorząd. W ramach programu realizowanych jest już 30 zadań, które otrzymały wsparcie na ponad 43 mln w zeszłorocznym pierwszym naborze.

 

Spośród beneficjentów w bieżącej procedurze konkursowej aż 20 bibliotek otrzymało dodatkowe punkty za zabytkowy charakter obiektu (w tym 14 budynków zabytkowych oraz 6 budynków znajdujących się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub strefie objętej ochroną konserwatorską lub na terenie parku krajobrazowego). To efekt zmian wprowadzonych do NPRCz 2.0, które poszerzyły i zróżnicowały kategorie wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dodatkowych punktów.

 

Poprzednia edycja programu, „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”, objęła działania prowadzone łącznie w 220 obiektach bibliotecznych. W placówkach będących jej beneficjentami zanotowano ponad 9-procentowy wzrost liczby użytkowników.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 to największy i jeden z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. W ramach NPRCZ 2.0 ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

 

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia:

 

 • Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych,
 • Priorytet 2 – Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych, 
 • Priorytet 3 – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
 • Priorytet 4 – Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

 

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” stanowi element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
i jest drugą edycją tego programu, o dużo większym budżecie. W poprzedniej edycji, w latach 2016-2020, na dofinansowania przeznaczono 170 000 000 zł – obecnie budżet wynosi 228 500 000 zł. Ponadto podniesiony został próg minimalnego i maksymalnego dofinansowania.

 

Za koordynację priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” odpowiada Instytut Książki. To kontynuacja i rozwinięcie dwóch priorytetów realizowanych w latach 2011-2015: Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz Priorytetu 2 NPRCz – „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

Celem priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych poprzez:

 

 • dostosowanie infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów;
 • stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców,
  w tym szczególnie dążenie do wzrostu ich kompetencji czytelniczych;
 • zwiększenie atrakcyjności usług bibliotecznych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni
  i wyposażenie bibliotek.

W ramach priorytetu można się ubiegać dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektu bibliotecznego wraz z jego wyposażeniem.

 

 

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez  Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.