Architektura knihoven – konferencja o architekturze bibliotek w Ostrawie

Architektura knihoven – konferencja o architekturze bibliotek w Ostrawie

8 czerwca w czeskiej Ostrawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona architekturze bibliotek zatytułowana „Architektura knihoven”. Jedną z prelegentek była Anna Zagórska, kierowniczka Działu Analiz i Projektów Specjalnych w Instytucie Książki.

 

Wydarzenie zorganizowane przez Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (Związek Bibliotekarzy i Pracowników Informacji Republiki Czeskiej, SKIP) było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się nietuzinkowymi pomysłami dotyczącymi aranżacji czy modernizacji bibliotek. Uczestnicy konferencji wysłuchali inspirujących wystąpień, które poruszały wiele istotnych tematów, takich jak m.in. cele zrównoważonego rozwoju w kontekście projektowania przestrzeni bibliotecznych i działań merytorycznych podejmowanych w bibliotekach, zagospodarowanie przestrzeni postindustrialnych na cele kulturalne czy twórcze wykorzystanie w architekturze i aranżacji bibliotek elementów lokalnej tożsamości i kultury. 

 

Na konferencji była obecna przedstawicielka Instytutu Książki, kierowniczka Działu Analiz i Projektów Specjalnych Anna Zagórska. Zaprezentowała ona założenia i cele działań podejmowanych w ramach programu „Infrastruktura bibliotek”. Wystąpienie było nie tylko okazją do przekazania informacji dotyczących założeń programowych, ale przede wszystkim szansą na zaprezentowanie wybranych, najbardziej udanych realizacji – bibliotek zbudowanych lub zmodernizowanych dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa. W trakcie wystąpienia udało się również wyświetlić fragmenty filmu „Dobra biblioteka. Jak „Infrastruktura bibliotek” zmienia (nie tylko) biblioteczny świat?”. Film zaprezentowano w wersji z angielskimi napisami. W każdej chwili można go obejrzeć także online.

 

Program „Infrastruktura bibliotek” budził wiele uznania wśród uczestników konferencji. W rozmowach doceniano jego założenia, długofalowość i zrealizowane dzięki temu wsparciu inwestycje biblioteczne. Przedstawicielki i przedstawiciele czeskich i słowackich bibliotek podkreślali wyjątkowość tego programu, który z ich perspektywy okazuje się godnym pozazdroszczenia świadectwem realnego zaangażowania państwa, w tym państwowych instytucji kultury, w rozwój bibliotecznej infrastruktury. 

 

 

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez  Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.