Efekty

Wsparcie bibliotek oraz promocja czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Działania Operatorów

Biblioteka Narodowa

Dofinansowanie zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych, a także budowy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. W ramach dofinansowań udzielonych w 2022 roku w procedurze otwartych naborów prawie 2300 bibliotek otrzymało dofinansowanie w kwocie 28.5 mln zł.
Obserwuj Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w mediach społecznościowych.

Ponadto 109 bibliotek: 100 bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego i 9 bibliotek publicznych oraz innych zaliczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowanych na terenie całego kraju zostało podłączonych i zaczęło korzystać ze zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek.

Instytut Książki

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” to obecnie 83 zrealizowane i realizowane zadania inwestycyjne: budowy, przebudowy, modernizacje, adaptacje i rekonstrukcje obiektów bibliotecznych w całej Polsce – zarówno w miastach średniej wielkości, jak i w niewielkich miejscowościach. Udzielone dofinansowania przekraczają już kwotę ponad 130 mln zł.

Poza dofinansowaniami Priorytet 2 to także działania upowszechniające i informacyjne: kilkanaście szkoleń online rocznie, konferencje eksperckie, materiały filmowe, fotograficzne i publikacje poświęcone bibliotekom zmieniającym się dzięki NPRCz.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

O prawie milion książek wzbogaciły się placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz biblioteki pedagogiczne, które w 2021 roku wzięły udział w Priorytecie 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W 2021 roku:
1) w ramach Kierunku interwencji 3.1. - ze wsparcia skorzystały 1443 placówki wychowania przedszkolnego, w tym 337 oddziały przedszkolne w szkołach i 1106 przedszkoli. Do placówek wychowania przedszkolnego zostało zakupionych 270 248 książek (w tym 264 861 papierowych, 5 032 audiobooki i 355 książki elektroniczne).

2) w ramach Kierunku interwencji 3.2. - w programie wzięły udział 1 970 szkoły (w tym 1629 podstawowych i 340 ponadpodstawowe). Zgodnie z założeniami Priorytetu 3, organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe, był zobowiązany przeznaczyć nie mniej niż 50% kwoty wsparcia otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogiczne na zakup książek. Ogółem do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zostało zakupionych 660 064 wydawniczych. Odsetek lektur szkolnych sięga 40 %.

Narodowe Centrum Kultury

W ramach konkursu dotacyjnego dla bibliotek BLISKO (Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / Oddolność), za który odpowiada Narodowe Centrum Kultury, 95 bibliotek otrzymało już dofinansowanie.

Środki te przeznaczone są na podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa, realizację wraz z partnerami projektów edukacyjno-animacyjnych promujących czytelnictwo oraz biblioteki jako lokalne centra dostępu do kultury i wiedzy.

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).