Kontakt

Biblioteka Narodowa

Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
Kierunek interwencji 1.1.

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Marzena Sokołowska
m.sokolowska@bn.org.pl

Kierunek interwencji 1.2.

Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

Barbara Maria Morawiec
b.morawiec@bn.org.pl

Kontakt dla mediów

Andrzej Szozda
a.szozda@bn.org.pl

Instytut Książki

Priorytet 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych

Kontakt dla mediów

Łukasz Jarocki
rzecznik@instytutksiazki.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Priorytet 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Bożena Skomorowska
bozena.skomorowska@mein.gov.pl

Kontakt dla mediów

Koordynatorzy w województwach

Województwo dolnośląskie

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
tel. 71 340 63 29

Województwo kujawsko-pomorskie

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
tel. 52 349 76 40, 52 349 76 28

Województwo lubelskie

Kuratorium Oświaty w Lublinie
tel. 81 53 85 257

Województwo lubuskie

Lubuski Urząd Wojewódzki
tel. 95 7851912 oraz 95 78 51 911

Województwo łódzkie

Kuratorium Oświaty w Łodzi
tel. 42 637 70 55, w. 34

Województwo małopolskie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
tel. 532 402 923

Województwo mazowieckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie
tel. 22 551 24 25

Województwo opolskie

Kuratorium Oświaty w Opolu
tel. 77 4524361

Województwo podkarpackie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
tel. 17 856 52 66

Województwo podlaskie

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
tel. 85 748 48 15

Województwo pomorskie

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
tel. 58 322 29 11

Województwo śląskie

Kuratorium Oświaty w Katowicach
tel. 32 606 30 28

Województwo świętokrzyskie

Kuratorium Oświaty w Kielcach
tel. 41 342 16 34

Województwo warmińsko-mazurskie

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
tel. 89 52 32 533

Województwo wielkopolskie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 041

Województwo zachodniopomorskie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
tel. 91 442 75 24

Narodowe Centrum Kultury

Priorytet 4. Program dotacyjny dla bibliotek i promocja czytelnictwa

Ilona Spałek-Adach
ispalekadach@nck.pl

Kontakt dla mediów

Joanna Bancerowska
jbancerowska@nck.pl

Akceptacja logotypów

Kontakt dla Beneficjentów
nprcz@nck.pl

W ramach Priorytetu 2 logotypy do akceptacji prosimy kierować na adres
logotyp@instytutksiazki.pl

Materiały do pobrania

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).