Biblioteka w Tarnogrodzie. II odcinek „Eureki Biblioteki!”

Biblioteka w Tarnogrodzie. II odcinek „Eureki Biblioteki!”

Już 17 grudnia, o godz. 18:25 kolejny odcinek najnowszego cyklu telewizyjnego, emitowanego na antenie TVP Kultura. Tym razem zostanie przedstawiona Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie. 

 

Jako nowoczesna placówka, biblioteka oferuje „książkę na telefon”, czyli możliwość wypożyczenia pozycji literackich z dostawą do domu. Inną atrakcją jest jedyne w Europie Muzeum Nożyczek, które nawiązuje do miejskiej legendy o krawcach z Tarnogrodu. Biblioteka w Tarnogrodzie wydała również „Słownik potocznej mowy tarnogrodzkiej”.

 

Program „Eureka Biblioteka!” to opowieść o współczesnych bibliotekach, które oferują znacznie więcej niż tylko książki. Rozbudowana oferta bibliotek, które otrzymują wsparcie w ramach NPRCz 2.0, wykracza poza standardowe funkcje i tradycyjny ich wizerunek. Dzięki NPRCz 2.0 placówki te przeżywają dziś swój renesans.

 

 


 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% – budżet państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez  Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.