„Czy to czas, by razem czytać?” Wystartowała ogólnopolska kampania świąteczna

21.12.2022
Świąteczna promocja NPRCz 2.0 oraz czytania
W ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radiowych, internecie oraz w komunikacji miejskiej w wybranych miastach w Polsce wystartowała świąteczna kampania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0).

Animowany spot o długości 15 sek. przypomina, że książki towarzyszą nam podczas Świąt Bożego Narodzenia, są dobrym sposobem na wspólne rodzinne spędzanie czasu w domu, elementem naszej tradycji. Świąteczna promocja NPRCz 2.0 oraz czytania potrwa do końca 2022 r.

Święta z książką

Głównym elementem kolejnej odsłony społecznej kampanii NPRCz 2.0 jest książka, która towarzyszy nam w sytuacjach, związanych z przygotowaniem i przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia, takich jak wybór prezentów, przyrządzanie potraw, świąteczne porządki czy składanie życzeń, znanych dobrze każdemu z nas. W kampanii podkreślono, że święta to szczególny okres, spotkań i refleksji, w którym warto znaleźć czas na książkę. Kampania „Czy to czas, by razem czytać?” wystartowała na nośnikach elektronicznych w komunikacji miejskiej w 16 miastach wojewódzkich w Polsce w autobusach, tramwajach, a w Warszawie także na nośnikach w metrze oraz wybranych kolejach podmiejskich. 15-sekundowe animacje emitowane są w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz kanałach własnych NPRCz 2.0 w Internecie.

Za kampanię odpowiada Narodowe Centrum Kultury, które koordynuje komunikację i promocję NPRCz 2.0. Koncepcja kreatywna świątecznej animacji – przygotowana przez agencję Punchline – tak jak w poprzednich kampaniach NPRCz 2.0 oparta jest na grze słownej z partykułą pytającą „CZY”, będącą logotypem NPRCz 2.0 oraz jednocześnie pierwszą sylabą wyrazu „czytanie”.

– Narodowe Centrum Kultury jako jeden z operatorów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, odpowiada m.in. za promocję czytelnictwa. Mam nadzieję, że dzięki ogólnopolskiej kampanii świątecznej dotrzemy z informacją o Programie do szerokiego grona odbiorców i zachęcimy kolejne osoby do sięgania – nie tylko w czasie Świąt – po książki. W naszym spocie pokazujemy, że są one dobrym i uniwersalnym prezentem, a czytanie to niepowtarzalny, wartościowy sposób spędzania czasu i bycia ze sobą podczas Świąt, który łączy i wzmacnia rodzinne tradycje. Święta do doskonały moment na zatrzymanie się i na ciekawą lekturę – podkreśla prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Równolegle ze świąteczną kampanią społeczną prowadzone są inne aktywności promocyjne NPRCz 2.0 w Internecie. Działania te obejmują m.in. różnorodne aktywności w mediach społecznościowych, realizowane z influencerami i liderami opinii w formie literackich i czytelniczych wyzwań pod hasłem #czytamznprcz2.0, które promują czytanie w okresie okołoświątecznym, zwłaszcza wśród najmłodszych. Kampania w mediach społecznościowych prowadzona jest w kanałach własnych NPRCz 2.0 oraz w mediach influencerów, w szczególności na Facebooku, Instagramie, TikToku i YouTube.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% z budżetu państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i bieżących działań z nim związanych można znaleźć pod adresem: https://nprcz.pl oraz w mediach społecznościowych:

Kontakt dla mediów

Joanna Bancerowska, rzecznik prasowy Narodowego Centrum Kultury, mail: jbancerowska@nck.pl, tel: +48 22 21 00 169, kom: +48 602 720 193.

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).