Inauguracja kampanii „Czytaj i wejdź do gry”

Do 18.10.2023
W Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja prasowa, która rozpoczęła najnowszą kampanię społeczną współorganizowaną przez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
„Czytaj i wejdź do gry” - to hasło najnowszej kampanii społecznej promującej czytelnictwo w ramach NPRCz 2.0, w partnerstwie z Polską Ligą Siatkówki, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz z klubem Legia Warszawa. Akcja opiera się na wizerunku znanych i cenionych sportowców: Marii Stenzel, Mateusza Bieńka, Tomasza Majewskiego i Bartosza Kapustki.

Inicjatywa ma na celu połączenie dwóch pasji: sportu i czytania, które pozytywnie stymulują indywidualny rozwój każdego człowieka. Kampania, promująca postawy proczytelnicze, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,  odwołuje się do autorytetu polskich sportowców. Zarówno spoty, jak też inne zaplanowane aktywności promocyjne pokazują, że w drodze do mistrzostwa sportowego tak samo ważny jest rozwój motoryczny jak intelektualny, a wyróżniający się sportowcy dbają zarówno o sprawność fizyczną jak też trening szarych komórek i znajdują czas na czytanie książek.

Celem akcji „Czytaj i wejdź do gry!” jest przypomnienie o zaletach czytania jako przyjemnego i bardzo wartościowego sposobu spędzania czasu oraz uświadomienie odbiorcom, że w życiu każdego z nas równie ważna jest aktywność fizyczna oraz trening umysłu, szczególnie podczas czytania. Obie formy spędzania wolnego czasu poszerzają naszą sprawność intelektualną, wiedzę o świecie, pobudzają kreatywność, wzmacniają koncentrację, motywują i inspirują do działania oraz skutecznie redukują poziom stresu.

Informacje o akcji oraz materiały edukacyjne będą systematycznie publikowane w serwisie NPRCz 2.0. Treści o tematyce czytelniczej będą pojawiały się też na głównych stronach serwisów, obok wiadomości stricte sportowych.

Ambicją organizatorów kampanii “Czytaj i wejdź do gry!” jest, by realizowane działania stały się inspiracją do uruchomienia kolejnych inicjatyw łączących sport i czytelnictwo i wychowujących młode pokolenie polskich pasjonatów sportu i czytania.

 

for. Rafał Oleksiewicz

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).