Dobra biblioteka. Jak „Infrastruktura bibliotek” zmienia (nie tylko) biblioteczny świat?

02.02.2022
Osiem wspaniałych bibliotek w Polsce – o ich powstawaniu z wielką pasją opowiadają kierujący nimi dyrektorki i dyrektorzy, pracujące tam bibliotekarki, a także burmistrzowie i przedstawiciele samorządów dostrzegający w instytucjach kultury olbrzymią wartość dla społeczności lokalnych.

Niech te opowieści staną się inspiracją dla tych, którzy chcieliby skorzystać z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2021 – 2025”. Jego operatorem jest Instytut Książki. Zapraszamy do obejrzenia filmu i do współpracy.

Program z 10-letnią tradycją

„Infrastruktura bibliotek” to program działający już od ponad 10 lat. Dzięki niemu udało się wybudować, zmodernizować czy wyposażyć ponad 460 bibliotek w całej Polsce. NPRCz 2.0 to kolejnych kilkadziesiąt już rozpoczętych projektów i wciąż ponad 180 mln złotych do rozdysponowania w kolejnych naborach wniosków. W najbliższych latach sfinansowane zostaną dzięki nim działania inwestycyjne w bibliotekach publicznych. Dobra inwestycja, także ta w obiekty biblioteczne, musi być adekwatna do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Winna ona opierać się na ścisłej współpracy między biblioteką a samorządem, być przemyślana, nawiązywać do tradycji i historii miejsca, a także mieć na uwadze krajobraz.

Korzystając z bogatego doświadczenia oraz praktycznej wiedzy dotychczasowych beneficjentów „Infrastruktury bibliotek” oraz odpowiadając na oczekiwania przyszłych wnioskodawców wyrażone w badaniu ankietowym, przygotowaliśmy materiał filmowy poświęcony inwestycjom w infrastrukturę bibliotek.

Oddaliśmy głos dyrektorkom, kierowniczkom i dyrektorom bibliotek, specjalistkom i specjalistom, ale także przedstawicielom samorządów. Głosem beneficjentek i beneficjentów, ich organizatorów i wykonawców pragniemy zainspirować do działania, pokazać dobre praktyki i rolę współpracy biblioteki z lokalnymi władzami, wskazać rozwiązania przynoszące nie tylko dodatkowe punkty w procesie oceny, ale przede wszystkim realne korzyści dla inwestora-biblioteki. Chcemy także odpowiedzieć na pytania, dla kogo i po co inwestujemy w bibliotekę, a przede wszystkim: jaką społeczną przemianę ta inwestycja może wyzwolić, co umożliwia, jakie daje szanse?

Materiał powstał w ośmiu lokalizacjach:

– w zabytkowym obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej;

– w nowoczesnych wnętrzach Mediateki Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki;

– w wielofunkcyjnych przestrzeniach Biblioteki Publicznej w Piasecznie;

– we wpasowanej w lokalny krajobraz filii bibliotecznej w Przysietnicy (Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu);

– w bogatych w historię pomieszczeniach Biblioteki Biecz;

– w przygotowującej się do przebudowy w Mediatekę Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu;

– w skrojonej na miarę lokalnych potrzeb filii bibliotecznej w Górze (Biblioteka Publiczna

Gminy Jaraczewo);

– w osadzonej w lokalnej historii Kamienicy Kultury w Jarocinie (filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin).

W obecnej edycji w ramach dofinansowania (od 500 000,00 zł do 2 250 000,00 zł) można otrzymać środki na budowę, przebudowę, modernizację, rekonstrukcję i adaptację obiektów bibliotecznych. Każde zadanie może być realizowane wraz z wyposażeniem biblioteki i zagospodarowaniem terenu wokół niej.

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).