„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” – rozstrzygnięcie I naboru wniosków

14.10.2021
W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosków do konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, zarządzanego przez Instytut Książki, prawie 30,5 mln zł wesprze jeszcze w tym roku inwestycje modernizacyjne osiemnastu bibliotek publicznych.

Konkurs jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1.

W pierwszym w tym naborze złożono 54 wnioski

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 18 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 18. miejsca zajmowanego na liście rankingowej, na łączną kwotę dofinansowania 30 469 108,00 zł. Zgodnie z zasadami regulaminu konkursu (par. 8 ust. 3) w przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej wnioskodawców tej samej liczby punktów w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie o wyższym miejscu na liście rankingowej decydował niższy wskaźnik G dla gminy wnioskodawcy.

Celem Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych, a realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1., służy:

 • dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej;
 • stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych;
 • zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

 

Lista beneficjentów

Lista beneficjentów tegorocznego konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”:

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
 • Biblioteka Publiczna w Tuchowie
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej
 • Łosicki Dom Kultury
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie
 • Biblioteka Publiczna w Piasecznie
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kłecko
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie Zdroju
 • Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach
 • Biblioteka Publiczna w Sokółce
 • Gminna Bibliotek Publiczna w Krościenku nad Dunajcem
 • Biblioteka Publiczna w Brwinowie
 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym

 

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).