Inwestycja i co dalej? Konferencja ekspercka „Infrastruktura bibliotek 2021-2025.

Do 14.11.2023
W dniach 13-14 listopada 2023 roku w Gdyni odbędzie się konferencja ekspercka „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?” organizowana przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
W trakcie dwudniowej konferencji zostaną zaprezentowane ciekawe przykłady inwestycji zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, możliwości uzyskania dofinansowania z programu rządowego oraz przydatne wskazówki dla przyszłych beneficjentów.

Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli bibliotek publicznych: zwłaszcza do wnioskodawców „Infrastruktury bibliotek”, ale także do beneficjentów realizujących swoje zadania oraz bibliotekarek i bibliotekarzy zainteresowanych programem, którzy planują inwestycje w przyszłości.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła zagadnień powiązanych z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w konkursie i zasadami realizacji zadań. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mieli szansę wysłuchać prezentacji, dyskusji i wystąpień stanowiących zbiór porad, dobrych praktyk i inspiracji od specjalistów, samorządowców, przedstawicieli beneficjentów i bibliotekarzy, którzy mają za sobą doświadczenia związane z inwestycjami w infrastrukturę.

Konferencja jest częścią strategii informacyjnej i upowszechniającej inicjatywy związane z realizacją „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, jednego z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).