MEiN rozstrzygnęło nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych

04.10.2021
Kolejne środki z budżetu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–25 trafią do beneficjentów w całej Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych w roku 2021 w ramach Priorytetu 3 Programu.

W 2021 roku z Programu ze środków NPRCz 2.0 skorzystają placówki podległe MEN

Tegoroczni beneficjenci otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę prawie 20 mln zł. Jednocześnie do końca października Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków na 2022 rok. W 2021 roku z Programu ze środków NPRCz 2.0 skorzystają placówki, podległe Ministerstwu Edukacji i Nauki we wszystkich 16 województwach.

Udzielone wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo, a w przypadku szkół również na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, e-booków oraz elementów wyposażenia. W zależności od rodzaju placówki, wysokość wsparcia finansowego dla jednej instytucji wynosi od 1,5 do 4,5 tys. zł.

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma temu sprzyjać zwiększenie dostępu do książek wśród dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wszystkie informacje na temat Priorytetu można uzyskać w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników MEiN: sekretariat.DPNP@mein.gov.pl

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).