Nabór wniosków dla Priorytetu 3. na rok 2024

Do 31.10.2023
Nabory w ramach Kierunku interwencji 3.1. oraz 3.2. potrwają do 31 października 2023 r.
Na 2024 rok w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przeznaczono 29,5 mln złotych - w naborze aplikować mogą placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne.

Do 31 października 2023 r. wnioski do organów prowadzących mogą składać:

- w ramach Kierunku interwencji 3.1. – dyrektorzy przeszkoli, szkół, w których działają oddziały przedszkolne oraz – po raz pierwszy w tej edycji programu – osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego,
- w ramach Kierunku interwencji 3.2. – dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz bibliotek pedagogicznych,

Dzięki dofinansowaniu placówki pedagogiczne będą mogły zakupić nowości wydawnicze, niezbędne podręczniki, nowe elementy wyposażenia bibliotek szkolnych oraz zrealizować działania mające na celu promocję czytelnictwa.

Na realizację tego zadania na 2024 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 580 mln zł. Operatorem Priorytetu 3. NPRCz 2.0 jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).