Nowy obiekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach

31.05.2023
W poniedziałek 29.05.2023 otwarto nową siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Nowy obiekt znajduje się w Szebniach, w budynku zabytkowej plebani. Projekt został dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytetu 2. "Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, za który odpowiada Instytut Książki.

Prace w ramach  zadania „Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach” rozpoczęto w 2021 roku. Polegały one na robotach ogólnobudowlanych, wymianie instalacji elektrycznej, gazowej wodociągowej, a także zrekonstruowaniu elewacji oraz wymianie posadzki, okien i drzwi. Całkowity koszt tych działań wyniósł ponad 1 679 000 zł, z czego 1 122 000 zł pozyskano w ramach „Infrastruktury bibliotek”.

Plebania z 1894 roku została wybudowana przez księdza Władysława Sarnę, historyka i znanego etnografa. Oprócz działań zewnętrznych dokonano także prac konserwatorskich m.in. dwóch zabytkowych pieców kaflowych. Zakupiono również nowe wyposażenie biblioteczne oraz uwzględniono salę konferencyjną, która pomieści 50 osób.

Biblioteka w Szebniach zyskała nowe oblicze. Wcześniej znajdowała się w budynku OSP o powierzchni 142 m kw., teraz jest umiejscowiona w odnowionej zabytkowej plebani o powierzchni 302 m kw.

Inwestycja została dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”, którego operatorem jest Instytut Książki.

fot. Jakub Godfryd oraz Beata Ablewicz

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).