Otwarcie Biblioteki Kaszubskiej w Rumi

28.08.2023
28 sierpnia 2023 r. odbyła się uroczystość otwarcia Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
W poniedziałek 28 sierpnia 2023 r. odbyła się uroczystość otwarcia Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, która z pewnością będzie bardziej znana pod nazwą Biblioteka Kaszubska. Projekt adaptacji budynku do potrzeb Biblioteki Kaszubskiej dofinansowano kwotą 1 468 566 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. Operatorem priorytetu jest Instytut Książki.  

Inwestycja polegała na zaadaptowaniu obiektu z przełomu XIX i XX wieku, będącego własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, do potrzeb Biblioteki Kaszubskiej.

W otwarciu uczestniczyli nie tylko zaproszeni goście i pracownicy, ale także czytelnicy. Udział w uroczystości wzięli również przedstawiciele Instytutu Książki. Robert Kaźmierczak, dyrektor Instytutu Książki ds. organizacyjnych i finansowych, podkreślił rolę Rumi jako miejsca, które już przed laty wyznaczyło trendy w projektowaniu nowoczesnych bibliotek (to właśnie w tym mieście działa Stacja Kultury) i wciąż w biblioteki inwestuje.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% z budżetu państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i bieżących działań z nim związanych można znaleźć pod adresem: https://nprcz.pl oraz w mediach społecznościowych:

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).