Otwarcie Filii nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej

01.09.2023
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Filii Nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera
1 września odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Filii Nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera przy ulicy Malinowskiego. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu projektu w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, która jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na kwotę ponad 820 tysięcy złotych. Łączny koszt zadania wyniósł prawie 1 milion 100 tysięcy złotych.  

Dzięki działaniom białogardzkiego samorządu, a także dofinansowaniu w kwocie przeszło 820 tysięcy złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Białogard zyskał w pełni zmodernizowaną, nowoczesną bibliotekę. Nowa przestrzeń – o przejrzystej strukturze, a przy tym nowocześnie wyposażona i zagospodarowana – ma służyć mieszkańcom nie tylko jako miejsce literackich poszukiwań, ale także jako miejsce twórczego odpoczynku po pracy.

Podczas ceremonii otwarcia głos zabrały dyrektor placówki – Magdalena Niemiec, a także burmistrz Białogardu – Emilia Bury. Uroczystość zakończyła część artystyczna.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% z budżetu państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i bieżących działań z nim związanych można znaleźć pod adresem: https://nprcz.pl oraz w mediach społecznościowych:

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).