Otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy

11.09.2023
11 września 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana dzięki wsparciu w ramach NPRCz 2.0.
Nowa siedziba biblioteki to inwestycja zrealizowana dzięki wsparciu z projektu „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, który jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Powstały na potrzeby gimnazjum budynek w Rajczy obecnie mieści różne obiekty użyteczności publicznej, w tym najnowszą Gminną Bibliotekę Publiczną. Priorytetem w projekcie było przystosowanie siedziby biblioteki do potrzeb osób często wykluczanych - seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Łączny koszt zadania wyniósł 1,1 miliona złotych, z czego dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wyniosło 850 tysięcy złotych.

Za koordynację inwestycji odpowiada operator Priorytetu 2 - Instytut Książki.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% z budżetu państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i bieżących działań z nim związanych można znaleźć pod adresem: https://nprcz.pl oraz w mediach społecznościowych:

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).