Otwarcie wyremontowanej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie

27.06.2023
Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1.
Kolejna biblioteka została zmodernizowana w ramach NPRCz 2.0 Priorytetu 2. Kierunku interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025. 22 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie.

Uroczyste otwarcie wyremontowanej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie odbyło się 22.06.2023. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 000 000 zł, z czego 650 000 zł to kwota dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. Operatorem priorytetu jest Instytut Książki.

Remont czosnowskiej biblioteki ruszył w lutym 2022 roku. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku biblioteki odbyło się dziś, 22 czerwca 2023 roku. Na ceremonii obecny był dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

„Czosnowska Biblioteka od lat czekała na tę modernizację i bardzo się cieszę, że wreszcie może się pochwalić placówką na miarę oczekiwań tutejszych mieszkańców. Mam pełną świadomość, jak ważna to inwestycja – Gminna Biblioteka Publiczna to jedyna instytucja kultury w gminie Czosnów. Dzięki wysiłkom Pani Dyrektor Anny Maliszewskiej i wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie pracowników oraz przedstawicieli władzy udało się stworzyć nowoczesne, funkcjonalne wnętrza, dostosować pomieszczenia biblioteki do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej oraz zapewnić czytelnikom odpowiednie warunki do korzystania z dóbr kultury” – powiedział Dariusz Jaworski.

Dyrektor Instytutu Książki odczytał także podczas ceremonii list, który do dyrektorki biblioteki w Czosnowie skierował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

„Chciałbym podziękować władzom Gminy i dyrekcji Biblioteki za trud i zaangażowanie w realizację tej inwestycji. Dbanie o biblioteki publiczne to nasz wkład w rozwój pokoleń i inwestycja w społeczeństwo przyszłości. Słowa uznania kieruję również do bibliotekarzy, których codzienna praca połączona z pasją, ale przede wszystkim aktywność i kompetencje zmieniają wizerunek współczesnej biblioteki i czynią z niej atrakcyjną przestrzeń kontaktu mieszkańców z kulturą” – napisał Piotr Gliński.

Dzięki szeroko zakrojonemu remontowi Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie zyskała nowoczesne, funkcjonalne i dostępne dla wszystkich wnętrza. Przy okazji remontu zakupiono też nowe meble i sprzęty, które znacząco podniosły atrakcyjność biblioteki.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z uroczystości otwarcia czosnowskiej biblioteki.

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).