Porozmawiajmy o BLISKO

11.04.2023
Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do udziału w spotkaniu online 13.04.2023, o godz. 11:00.

Porozmawiajmy o BLISKO – spotkanie dla potencjalnych wnioskodawców

 

platforma Microsoft Teams

czw. 13 kwietnia 2023 r. g. 11:00-13:00

 

Zapraszamy biblioteki publiczne zainteresowane złożeniem wniosku do konkursu dotacyjnego BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Kierunek interwencji 4.1, na spotkanie informacyjne on-line.

Podczas spotkania:

  • przedstawimy cele BLISKO,
  • przybliżymy kluczowe założenia programowe i finansowe,
  • wyjaśnimy, kto może aplikować o środki,
  • zaprezentujemy harmonogram działań w latach 2023–2024.

Zaplanowaliśmy również czas na pytania i odpowiedzi.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk4ODJkNzQtZTc3Zi00NDIxLWFlNDEtMmE5MDBjNWQ2Zjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200bb740f-5baf-4302-8915-fe44d812104e%22%2c%22Oid%22%3a%227ccefb49-db4a-4354-9822-64a2ce0ff625%22%7d

 

Zgłoś swoje pytanie!

Prosimy o przekazywanie swoich pytań drogą mailową – pomogą one przygotować program spotkania tak, aby był jak najbardziej pomocny dla Państwa oraz dla przyszłych wnioskodawców.

 

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).