Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego objęte wsparciem w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0

13.03.2023
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”.
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Dzięki wprowadzonym zmianom o wsparcie - w naborze na 2024 i 2025 rok – będą mogły ubiegać się publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, czyli punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

W konsekwencji wprowadzenia zmian, wsparciem w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0. będą mogły być objęte wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, niezależnie od miejsca, w którym dzieci realizują to wychowanie. Inne formy wychowania przedszkolnego są, tak samo jak przedszkola i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, miejscem realizacji przez dzieci wychowania przedszkolnego.

Dzięki uwzględnieniu innych form wychowania przedszkolnego w przepisach rozporządzenia będzie możliwa pełniejsza i bardziej kompleksowa realizacja celu szczegółowego 3 Programu: „Wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów” – wdrażanego w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0.

Link do rozporządzenia - https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000044101.pdf

 

 

 

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).