Rozstrzygnięcie odwołań od wyników II naboru wniosków Infrastruktury bibliotek

25.07.2022
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołana od wyników II naboru wniosków w ramach Priorytetu 2. Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie otrzymało 16 bibliotek.

Cele Priorytetu 2.

Działania Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 koncentrują się Priorytecie 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, a więc na wzmocnieniu potencjału bibliotek publicznych przez inwestycje w ich infrastrukturę. Z perspektywy gmin wiejskich, a także mniejszych ośrodków i średniej wielkości miast, gdzie dostęp do wysokiej jakości usług bibliotecznych bywa wciąż ograniczony, maksymalizacja potencjału bibliotek w życiu lokalnych społeczności to szczególnie ważne zadanie. Priorytet służy:

  • dostosowaniu infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów,
  • zwiększeniu atrakcyjności świadczonych usług (szczególnie przez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie),
  • stworzeniu w bibliotekach odpowiednich warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców.

O dofinansowanie (od 500 000,00 zł do 2 250 000,00 zł) mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury, a także gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne. Środki można przeznaczyć na budowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację biblioteki, wraz z jej wyposażeniem. Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0 biblioteki publiczne, zarówno w mniejszych miejscowościach, jak w i miastach do 100 tys. mieszkańców, będą miały szansę wzmocnić swój potencjał, umocnić się w roli miejsc przyjaznych odbiorcom i nowoczesnych centrów życia kulturalnego lokalnych społeczności.

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).