Spotkania online dla beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”

14.06.2023
Fot. Szymon Gruchalski
Instytut Książki zaprosił specjalistów i ekspertów do poprowadzenia spotkań online dla beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” (Kierunek interwencji 2.1. realizowany w ramach NPRCz 2.0).

Spotkania poświęcone będą dwóm istotnym zagadnieniom związanym z realizacją zadań objętych dofinansowaniem w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”:

  • dostępność architektoniczna obiektów bibliotecznych w kontekście spełnienia standardów obowiązkowych i preferowanych w „Infrastrukturze bibliotek 2021-2025” – wskazówki, porady, doświadczenia;
  • zagospodarowanie terenu wokół biblioteki – innowacyjne rozwiązania, inspirujące realizacje, dobre praktyki.

Spotkania odbędą się w ciągu najbliższych tygodni. Wkrótce poinformujemy o szczegółach, w tym o dokładnych datach (każde ze spotkań odbędzie się w dwóch terminach).

Już teraz zapraszamy na oba spotkania wszystkich beneficjentów realizujących zadania, a także zainteresowanych programem (w zależności od dostępności miejsc, pierwszeństwo zapisu przewidujemy dla beneficjentów).

Beneficjenci otrzymają zaproszenia na spotkania drogą mailową, szczegółowe informacje pojawiają się także na stronie internetowej Instytutu Książki oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Więcej: Spotkania online dla beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.

Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020.

 

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).