Spotkanie online – Dostępność architektoniczna a „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

20.06.2023
Fot. Szymon Gruchalski
Instytut Książki zaprasza na spotkanie online poświęcone dostępności architektonicznej – jednemu z ważnych standardów związanych z założeniami „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”. IK odpowiada za Priorytet 2 realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W zaplanowanym przez IK cyklu spotkań ze specjalistami i ekspertami w pierwszej kolejności zapraszamy na spotkanie z Panem Wojciechem Rodziakiem. Będzie ono poświęcone zagadnieniom związanym z dostępnością architektoniczną obiektów objętych dofinansowaniami w ramach NPRCz 2.0, PR 2, K.I. 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

W trakcie prelekcji pt. Dostępność architektoniczna – standardy a rzeczywistość omówione zostaną wyzwania i trudności związane z zapewnieniem dostępności, a także pokazane dobre praktyki czy przykłady dotyczące nieprawidłowych rozwiązań.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, także tych, którzy zakończyli zadania i znajdują się w okresie trwałości projektu (utrzymanie standardów dotyczy również tego czasu).

W zależności od dostępności miejsc w spotkaniu udział mogą wziąć także przedstawiciele bibliotek publicznych zainteresowani udziałem w „Infrastrukturze bibliotek 2021-2025”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom, w dwóch terminach, proszę wybrać dogodniejszy. Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu proszę przesłać na adres: e.gasior@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę przekazać, jaki termin spotkania Państwa interesuje:

- 27 czerwca br. (wtorek), godz. 14:00

- 11 lipca br. (wtorek), godz. 14:00

Spotkanie potrwa do 2 godzin. Treść każdego ze spotkań będzie tożsama.

W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym. Pytania skierowane do prelegenta można także przesyłać wcześniej, drogą mejlową na wskazany wyżej adres.

Wojciech Rodziak – inżynier budownictwa lądowego, ukończył Politechnikę Poznańską; inspektor ds. technicznych, inżynier budowy, prowadził działalność związaną z nadzorem i kierowaniem robotami budowlanymi, kosztorysowaniem robót budowlanych, wykonywaniem przeglądów obiektów budowlanych; nauczyciel przedmiotów ogólnobudowlanych; od 2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego; posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; należy do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Od 2022 r. współpracuje z Instytutem Książki w zakresie działań kontrolnych w obiektach dofinansowanych w ramach „Infrastruktury bibliotek”.

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).