Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0 w 2022 roku

Do 15.01.2023
Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, mają jeszcze czas do końca grudnia na realizację zaplanowanych zakupów. Do 15 stycznia 2023 roku wojewodowie będą czekali na przesłanie sprawozdań.

Jak się sprawozdać

Część działań promujących czytelnictwo będą mogły być kontynuowane do końca roku szkolnego 2022/2023. Organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych. Do 15 stycznia 2023 roku wojewodowie będą czekali na sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0.

Razem z tabelą sprawozdawczą (odrębną dla Kierunku interwencji 3.1. i Kierunku interwencji 3.2.) należy przekazać wojewodom wypełnione tabele monitoringowe na potrzeby ewaluacji NPRCz 2.0. (także z podziałem na kierunki interwencji).

Tabele monitoringowe są przygotowane w programie Excel. Składają się z trzech części:

  • dane z wniosków
  • dane z umów
  • dane sprawozdawcze

Dla danych sprawozdawczych została opracowana instrukcja, która ułatwi wypełnienie tabeli:

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).