Zmodernizowana Biblioteka Mieścisko

31.05.2023
Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1.
Kolejna biblioteka została zmodernizowana w ramach NPRCz 2.0 Priorytetu 2. Kierunku interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025. W marcu odbyło się uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki w Mieścisku.

Zadanie „Modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z wyposażeniem” rozpoczęto w 2021 roku. Dzięki "Infrastrukturze Bibliotek 2021-2025" sala wypożyczeń stała się  przyjaznym miejscem spotkań oraz przestrzenią mikro koncertów. W bibliotece także działa studio nagraniowe oraz kino.

Prace remontowe kosztowały ok. 900 tys. zł i aż 2/3 tej ceny zostały dofinansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Inwestycja została dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”, którego operatorem jest Instytut Książki.

fot. Anna Zagórska

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).